10 000 000 Kč
100,0 %
z cílové částky 10 mil. Kč
 • Angličtina

Princip akce

„Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ je charitativní virtuální happening Nadace Terezy Maxové dětem, v rámci něhož registrovaní účastníci sbírají v uvedeném termínu kilometry (běh nebo chůze) a každý takto zdolaný kilometr promění partneři akce na konkrétní pomoc dětem. Co jeden kilometr, to 10 Kč.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Registrační poplatek za účast je 200 Kč. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Příspěvek do sbírky na přímou pomoc činí min. 50%, zbývající částka je určena na podporu akce a činnosti nadace.
 • Virtuální happening bude zahájen ve čtvrtek 10. září 2020 v 10 hod 10 min a bude ukončen okamžikem vygenerování výtěžku 10.000.000 Kč.
 • Výsledky jsou zaznamenány v kategoriích JEDNOTLIVEC, SKUPINA (TÝM nebo RODINA).V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 15 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tým bude oceněn vítězný tým a rodina.
 • Nutným předpokladem účasti na akci je použití sportovní aplikace Strava jednotlivými účastníky.
 • Absolvované kilometry jsou přenášeny prostřednictvím rozhraní z osobního účtu účastníka v aplikaci Strava do online výsledkové listiny (leaderboardu). Výsledky aktivity budou aktualizovány do online leaderboardu během několika málo minut po dokončení aktivity.
 • Účastníci musí absolvovat kilometry vlastními silami a to během nebo chůzí. Nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku s elektrickým pohonem.
 • Absolvovat kilometry je možné kdekoliv.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele.
 • Registrace je považována za platnou až po připsání plné částky registračního poplatku na bankovní účet organizátora. Platbu registračního poplatku lze uskutečnit bankovním převodem (do pondělí 31. 8. 2020) nebo platební kartou on-line.
 • Registrace na akci (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převod registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Po ukončení akce pořadatel zruší synchronizaci dat z účtů Strava všech účastníků.
 • Vezměte prosím na vědomí, že vytvořit si účet v aplikaci Strava mohou pouze osoby starší 13 let. Pokud tedy registrujete k akci děti mladší 13 let, doporučuje Pořadatel zvolit pro vytvoření účtu v aplikaci Strava následující postup: Zákonný zástupce registrovaného účastníka mladšího 13 let si může v aplikaci Strava nainstalované na zařízení, které bude k měření absolvovaných kilometrů používat účastník mladší 13 let, vytvořit účet pod svým jménem a vyplnit své identifikační údaje a e-mailovou adresu. Pro spárování tohoto účtu s registrací účastníka mladšího 13 let, tedy aby se absolvované kilometry přičítaly ve výsledkové listině Pořadatele dítěti a ne zákonnému zástupci, pak využije odkaz ke spárování v potvrzovacím e-mailu vztahující se k registraci účastníka mladšího 13 let. Pořadatel upozorňuje, že v aplikaci Strava však nelze vytvořit více účtů navázaných na stejnou e-mailovou adresu. Pokud se tedy akce účastní i zákonný zástupce, je zapotřebí, aby pro vytvoření svého účtu v aplikaci Strava využil odlišnou e-mailovou adresu. Používání aplikace Strava podléhá podmínkám použití společnosti Strava, INC. dostupným na adrese https://www.strava.com/legal/terms a Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jednání registrovaných účastníků v rozporu s těmito podmínkami.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínek bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení jednotlivé aktivity, které odporují podmínkám akce – činnosti, které jsou dokončeny na kole, na inline bruslích nebo jiných vozidlech a nejsou odpovídajícím způsobem označeny, vedou k přímé diskvalifikaci účastníka.
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci akce a pro propagaci budoucích akcí.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).

POŘADATEL

Pořadatelem charitativního virtuálního happeningu „Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 (pořadatel) a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ: CZ48582387, č. účtu: 51-0903480287/0100 (organizátor).