10 000 000 Kč
100,0 %
z cílové částky 10 mil. Kč

Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách

… protože každý si zaslouží pomoc, aby mohl uplatnit svůj potenciál. Mladí lidé v ústavní péči netrpí materiální nouzí, chybí jim však láska a podpora rodiny a možnost získat praktické zkušenosti. My jim pomáháme k úspěšnějšímu startu do samostatného života.

Petr se narodil do početné rodiny v tíživé sociální situaci. Časem byly děti z rodiny odebrány. Petr byl ve 13 letech umístěn do dětského domova společně s bratrem, další tři sourozenci do pěstounské péče.

Zpočátku se Petr bál nového prostředí, ale měli tu s bratrem jeden druhého, a tety a strejdové jim pomohli se s novým prostředím sžít. Petr přiznává, že před příchodem do domova měl k učení spíše odpor, oba kluci měli špatné známky. Velkou oporou jim byla vychovatelka Maruška, která věřila v jejich schopnosti a trpělivě se jim věnovala. Proto vnímá Petr život v dětském domově jako šanci. „Otevřel se mi svět nových možností, např. návštěvy kroužků, výlety a noví kamarádi,“ říká Petr. „I to, že jsem schopen začlenit se do společnosti, je přínosem dětského domova.“

Letos úspěšně dokončil magisterský studijní obor regionální rozvoj a veřejná správa a v létě nastupuje do trvalého zaměstnání. „Velkou vnitřní motivací mého studia bylo dokázat, že i dítě z problémové rodiny může dosáhnout v životě úspěchu a nevymlouvat se na nepřízeň osudu,“ říká Petr. Při studiu ho nadace podporovala příspěvkem na bydlení, díky němuž se naučil samostatně bydlet, hospodařit, osamostatnil se. Proto věří, že v novém životě obstojí.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme mladým lidem jako Petr vzít život do vlastních rukou a zapojit se do společnosti.

Chcete pomoci právě teď? Můžete zde. Děkujeme!