7 387 460 Kč 369 373,00 km

Podmínky registrace

 • Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem („akce“) je desetidenní nonstop happening dobré vůle, jehož pořadatelem je Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 285 14 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 725 („pořadatel“). Produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ: CZ48582387, č. účtu: 51-0903480287/0100 („organizátor“).
 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Registrační poplatek za účast je 250 Kč. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Příspěvek do sbírky na přímou pomoc činí min. 50 %, zbývající částka je určena na podporu akce a činnosti nadace.
 • Akce bude probíhat virtuální formou s výjimkou posledního dne zakončení.
 • Akce bude zahájena ve čtvrtek 14. září 2023 v 11:00 hodin (SELČ) a skončí v sobotu 23. září 2023 v 16:00 hodin (SELČ) v Praze. Poslední den akce proběhne na pražském Výstavišti jednodenní slavnostní zakončení.
 • Výsledky jsou zaznamenány v kategoriích JEDNOTLIVEC a SKUPINA (TÝM nebo RODINA). V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 12 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tým bude oceněn vítězný tým a rodina.
 • Nutným předpokladem účasti na akci je použití sportovní aplikace viRACE jednotlivými účastníky.
 • Účastníci mohou sbírat své kilometry buď přímo prostřednictvím sportovní aplikace viRACE, nebo mohou využít některou z následujících sportovních aplikací (Strava, Garmin, Polar, Apple Health, Fitbit, Wahoo), kterou účastníci propojí s aplikací viRACE (prostřednictvím autorizace), aby mohlo dojít k propojení s online výsledkovou listinou.
 • Absolvované kilometry jsou přenášeny prostřednictvím rozhraní z osobního účtu účastníka v aplikaci viRACE do online výsledkové listiny (leaderboardu). Výsledky aktivity budou aktualizovány do online leaderboardu během několika málo minut po dokončení aktivity.
 • Účastníci musí absolvovat kilometry vlastními silami, a to během nebo chůzí. Nelze využít žádné jiné dopravní prostředky (např. jízdní kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku, včetně vozíku s elektrickým pohonem.
 • Absolvovat kilometry je možné kdekoliv.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele.
 • Registrace je považována za platnou až po připsání plné částky registračního poplatku na bankovní účet organizátora. Platbu registračního poplatku lze uskutečnit platební kartou on-line.
 • Děti mladší 13 let registruje jejich zákonný zástupce.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převod registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Po ukončení akce pořadatel zruší synchronizaci dat z účtů viRACE všech účastníků.
 • Pokud si účastník přeje ukončit svoji virtuální účast na akci, může tak učinit zrušením svého účtu v aplikaci viRACE. Propojení ostatních sportovních aplikací a aplikace viRACE je možné zrušit kdykoli, aniž by došlo ke zrušení účtu v původní sportovní aplikaci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto podmínek bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení jednotlivé aktivity, které odporují podmínkám akce – činnosti, které jsou dokončeny na jízdním kole, inline bruslích nebo jiných vozidlech a nejsou odpovídajícím způsobem označeny, vedou k přímé diskvalifikaci účastníka.
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci akce a pro propagaci budoucích akcí. Více informací o použití videozáznamů a fotografií pořízených během akce naleznete níže v části Zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).

 

Registrace týmů a rodin

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace  zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

 

 

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.

 

„Bird & Bird & běžíme s Vámi“

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“.

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace  zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.