Podmínky registrace

 • TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem powered by ŠKODA AUTO („Akce“) je týdenní nonstop happening dobré vůle, jehož pořadatelem je Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 285 14 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 725 („Pořadatel“).
 • Akce se koná od pondělí 12. září 2022 do neděle 18. září 2022Letenských sadech v Praze, přesné místo konání Akce (trasa) bude vyznačeno Pořadatelem.
 • Akce spočívá v absolvování vyznačené trasy účastníky (povolenými způsoby popsanými níže), přičemž za každý absolvovaný kilometr započítaný prostřednictvím čipu přiděleného účastníkovi bude věnována částka na charitativní účely dle výběru účastníka z nabídky určené Pořadatelem.
 • V rámci Akce budou vyhodnoceny výsledky a pořadí účastníků. Dosažený čas a rychlost nebudou při vyhodnocování Akce brány v potaz; jediným kritériem je počet absolvovaných kilometrů.
 • Akce se mohou účastnit jen řádně registrovaní účastníci. Účastníci se mohou registrovat jako jednotlivci (v kategoriích muž, žena nebo dítě do 12 let), týmy nebo rodiny, a to s neomezeným počtem účastníků.
 • V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 12 let) získají účastníci na prvních třech místech ceny od partnerů Akce. V kategoriích rodina a tým bude oceněn vítězný tým a rodina.
 • Registrace k Akci je možná online, a to od 25. července 2022, nebo v místě konání po zahájení Akce. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení z bezpečnostních důvodů a vzhledem k omezené kapacitě trasy Akce.
 • Registrační poplatek za jednotlivce je 250 Kč. Prodej je uskutečňován jménem Pořadatele – Nadace Terezy Maxové dětem – v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012.
 • Registrační poplatek je možné uhradit platební kartou během online registrace nebo na místě Akce.
 • Každý účastník je povinen zadat při registraci svou platnou e-mailovou adresu, na kterou mu bude zasláno potvrzení o platbě platební kartou a potvrzení registrace. Registrace je považována za dokončenou a platnou až po zaslání potvrzení registrace na e-mailovou adresu účastníka. Registrace na Akci (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převodu registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Účastníky absolvované kilometry budou zaznamenávány pomocí čipu, který každý účastník obdrží od Pořadatele a který je třeba mít pro zaznamenání kilometrů při účasti na Akci u sebe.
 • Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou (týmy, rodiny), je nutné využít samostatný čip pro každéhojednotlivého účastníka.
 • Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase Akce. Účastníci musí absolvovat trasu vlastními silami a nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, koně, apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku (včetně invalidního vozíku s elektrickým pohonem), děti v kočárcích nebo domácí mazlíčci; kilometry nasbírané těmito účastníky se budu započítávat do celkového počtu absolvovaných kilometrů, budou dohledatelné v leaderboardu, ale nebudou součástí oficiální výsledkové listiny.
 • Platně registrovaný účastník si svůj čip vyzvedne v místě konání Akce v rámci sekce registrace k Akci u přepážky „VÝDEJ ČIPŮ“. Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu. Formulář si můžete stáhnout ZDE.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka z Akce vyloučit, pokud účastník nepoužívá vlastní čip přirazený k jeho registraci.
 • V prostoru startu/cíle bude možné uschovat osobní věci účastníků v šatně s obsluhou (omezená kapacita), popřípadě využít kabiny pro převlečení.
 • Účastníci jsou povinni respektovat podmínky Akce a pokyny Pořadatele. Každý účastník se Akce účastní výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, nenese Pořadatel odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé Akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu.
 • V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, není Pořadatel odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na Akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na Akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během Akce mohou být použity Pořadatelem pro dokumentaci Akce a pro propagaci budoucích akcí, a to bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Více informací o použití videozáznamů a fotografií pořízených během Akce naleznete v části Zpracování osobních údajů.
 • Prostor Akce a trati může být monitorován online průmyslovou kamerou bez záznamu k poskytnutí informativního přehledu o hustotě na trati.
 • Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (extrémní teploty, náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom apod.) si Pořadatel vyhrazuje právo odsunout začátek Akce, zrušit Akci dle aktuální situace nebo upravit podmínky jejího průběhu. Registrační poplatek se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli Akci zastavit nebo změnit podmínky Akce v důsledku stávající pandemické situace způsobené onemocněním COVID-19 a/nebo v důsledku jiných nepředvídatelných situací, aby zajistil bezpečnost všech účastníků. Registrační poplatek se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Akci produkčně zajišťuje společnost ET production s.r.o., se sídlem Thámova 221/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 272 09 750, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104659, ve spolupráci se společností CZECH-IN s.r.o., se sídlem
  května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ: 485 82 387, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17474.

 

Registrace týmů a rodin

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace  zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

 

 

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.

 

„Bird & Bird & běžíme s Vámi“

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“.

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace  zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.