7 387 460 Kč 369 373,00 km

TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V rámci devátého ročníku charitativního happeningu TERIBEAR se s velkou radostí, po čtyřech letech, vracíme do Mladé Boleslavi. I zde budou mít účastníci jedinečnou příležitost svým pohybem – chůzí či během – podpořit dobrou věc, a to v komunitním formátu akce, nikoli virtuálně.

Kdy a kde

TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto se koná ve středu 13. září, od 10:00 do 19:00 hod, v přírodním parku Štěpánka a zaregistrovat se k účasti můžete právě zde (registrace spustíme na konci srpna), případně na místě, v den konání akce. Regionální kolo v Mladé Boleslavi se uskuteční díky dlouhodobému partnerství se společností Škoda Auto, která sportovní happening TERIBEAR podporuje od roku 2015, a to jak finančně, tak účastí zaměstnanců či zapojením dobrovolníků.

Princip je jednoduchý

Na speciálně vytyčené TERIBEAR trati přibližně 1,2 km dlouhé, pomocí startovního čísla, získaného po registraci, se načítají kilometry pomoci, a to během či chůzí. Není to soutěž a nejde o výkon. Happening si vzal za cíl přivést na TERIBEAR trať co nejširší veřejnost a společně, libovolně rychle či volným stylem, pomáhat. Za každý zdolaný kilometr putuje na pomoc dětem 20 Kč.

Komu společně pomůžeme

Letos podpoříme děti v pěti vybraných dětských domovech, konkrétně DD Nymburk, DD Holice, DDŠ Býchory, DD Mladá Boleslav a DD Potštejn v aktivním kontaktu s jejich biologickou rodinou.

Věříme, že dítě by mělo vždy vědět, kam patří a v rámci systematické práce třeba také pochopit rodinné vzorce a složitosti či některá rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v ukotvení dítěte a v budování jeho zdravé sebehodnoty a náhledu na život.   

Chci pomoci jinak než pohybem

Hledáte jiný způsob, jak se zapojit? Podpořte sbírku a staňte členem rodiny TERIBEAR hned teď. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARA!

Teribear QR kod

PROPOZICE K AKCI
Datum: 13. září 2023
Místo: přírodní park Štěpánka, Mladá Boleslav
Začátek: 10 hod
Ukončení: 19 hod
Registrace: již brzy on-line zde na www.teribear.cz anebo na místě akce
Registrační poplatek: 100 kč
Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Částka bude použita k podpoře opuštěných a ohrožených dětí pod patronátem nadace. V případě zájmu, může účastník částku libovolně navýšit.
Měření: Startovní číslo s čipem měří kilometry na vytyčené TERIBEAR trati.
Délka TERIBEAR trati: přibližně 1,2 km
Kategorie: individuální /muž, žena, dítě do 12 let, skupinová/týmy
Princip akce: Chůzí či během na TERIBEAR trati sbírat kilometry pomoci. Za každý kilometr putuje 20 kč na pomoc dětem v dětských domovech.
Šatna a úschovna věcí: V prostoru startu a cíle se bude možné převléknout a uschovat věci v omezeném rozsahu, pořadatel neručí za odložené věci mimo prostory úschovny.
Zdravotní služba: Zdravotní služba bude zajištěna v očekávaných špičkových časech návštěvnosti
Komu pomáháme: Dětem v pěti vybraných dětských domovech, konkrétně DD Nymburk, DD Holice, DDŠ Býchory, DD Mladá Boleslav a DD Potštejn v aktivním kontaktu s jejich biologickou rodinou.

 

JAK SE REGISTROVAT

Celým procesem registrace v rámci jednotlivých kategorií (jednotlivec, team) vás provede online Registrační formulář

Níže se dozvíte, jak postupovat při skupinové registraci (team, rodina)

REGISTRACE TÝMU

Všichni členové týmu jsou automaticky účastníky příslušných individuálních kategorií (tj. muži, ženy či děti do 12 let).

 1. v prvním kroku klikněte na kategorii team
 2. vyplňte minimálně jednoho účastníka (kontaktní osobu)
  1. dále je možno pokračovat přidáním dalších účastníků v rámci teamu (nutno vyplnit veškeré povinné údaje všech účastníků – jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, země a email) a uhradit registrační poplatek za všechny najednou
  2. anebo dokončit registraci a umožnit dalším účastníkům, aby se k vaší skupině přidali sami (za použití “Bezpečnostní kódu” – viz níže)
 3. zvolte název vašeho teamu
 4. dokončete registraci

Jak se přidat ke stávajícímu týmu

(použití Bezpečnostního kódu)

Kontaktní osoba týmu (první registrovaný člen) obdrží “Bezpečnostní kód” týmu v textu potvrzovacího mailu při vytvoření skupiny, který poskytne dalším osobám. Ty jej následné uvedou v průběhu vlastní registrace (jako jednotlivec) v příslušné kolonce a tím se připojí k již existující skupině.

Zaškrtněte políčko „Chci se přidat k již existujícímu týmu“ a poté vložte bezpečnostní kód.

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace (krok 4) zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

 

PODMÍNKY REGISTRACE
 • TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto („akce“) je jednodenní happening dobré vůle, jehož pořadatelem je Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 285 14 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 725 („pořadatel“). Akci produkčně zajišťuje společnost ET production s.r.o., se sídlem Thámova 221/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 272 09 750, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104659, ve spolupráci se společností CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ: 485 82 387, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17474 („organizátoři“).
 • Akce proběhne ve středu 13. září 2023 od 10:00 hodin (SELČ) do 19:00 hodin (SELČ) v přírodním parku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Přesné místo konání akce (trasa) bude vyznačeno pořadatelem.
 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Registrační poplatek je možné uhradit platební kartou během online registrace nebo na místě konání akce (kartou či v hotovosti).
 • Registrační poplatek za účast je 100 Kč. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Příspěvek do sbírky na přímou pomoc činí min. 50 %, zbývající částka je určena na podporu akce a činnosti nadace.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převodu registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátory na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Akce spočívá v absolvování vyznačené trasy účastníky (povolenými způsoby popsanými níže), přičemž za každý absolvovaný kilometr započítaný prostřednictvím čipu přiděleného účastníkovi bude věnována částka na charitativní účely.
 • Výsledky jsou zaznamenány v kategoriích JEDNOTLIVEC a SKUPINA (TÝM). V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 12 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategorii tým bude oceněn vítězný tým.
 • Účastníky absolvované kilometry budou zaznamenávány pomocí čipu, který každý účastník obdrží od pořadatele a který je třeba mít pro zaznamenání kilometrů při účasti na akci u sebe.
 • Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou (týmy), je nutné využít samostatný čip pro každého jednotlivého účastníka.
 • Platně registrovaný účastník si svůj čip vyzvedne v místě konání Akce v rámci sekce registrace k Akci u přepážky „REGISTRACE“. Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu. Formulář si můžete stáhnout ZDE.
 • Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase akce. Účastníci musí absolvovat trasu vlastními silami a nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, koně, apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku (včetně invalidního vozíku s elektrickým pohonem), děti v kočárcích nebo domácí mazlíčci; kilometry nasbírané těmito účastníky se budu započítávat do celkového počtu absolvovaných kilometrů, budou dohledatelné v leaderboardu, ale nebudou součástí oficiální výsledkové listiny.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto podmínek bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci akce a pro propagaci budoucích akcí. Více informací o použití videozáznamů a fotografií pořízených během akce naleznete níže v části Zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).
 • Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ: 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání charitativního happeningu „TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto (dále jen „akce“) v rozsahu nezbytném pro jeho řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, pohlaví, rok narození, údaje o platbě registračního poplatku a počet absolvovaných kilometrů. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci a evidence absolvovaných kilometrů) a plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zpracování údajů o platbě). Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v elektronické podobě.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, název týmu a absolvované kilometry může nadále užít v online výsledkové listině, zveřejnit je zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací a obchodních sdělení souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů. K uvedenému zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce na jeho přímém marketingu a v souvislosti s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 00, společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, společnost NET Production s.r.o., IČ: 033 73 045, se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00 a společnost ET production s.r.o., IČ: 272 09 750 se sídlem Thámova 221/7, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat dostatečná technická a organizační bezpečnostní opatření, a zpřístupnění osobních údajů se řídí smlouvou splňující příslušné požadavky GDPR.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Za určitých okolností má účastník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, zejména pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil nebo které pořadateli či organizátorovi akce sám zaslal, mohou být použity k vlastní propagaci správce nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit správci škodu, která by mu takovým odvoláním vznikla.

Účastí na akci bere účastník na vědomí, že během tohoto ukončení akce může dojít k zachycení obrazových i zvukových záznamů a podobizen účastníků a k jejich následnému užití pro účely informování o akci a propagaci pořadatele či partnerů akce. Sdílení jakýchkoli osobních údajů, včetně obrazových záznamů, prostřednictvím sociálních sítí podléhá zásadám zpracování osobních údajů společností provozujících tyto sociální sítě a správce za ně nenese žádnou odpovědnost.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Z online výsledkové listiny budou údaje odstraněny po uplynutí jednoho roku od konání akce, ledaže účastník požádá o jejich odstranění dříve. V takovém případě však lze odstranit pouze identifikaci účastníka, nikoli naběhané kilometry, aby zůstala zachována integrita výsledků celé akce.

Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. e-mailem na teribear@c-in.eu. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na +420 725 663 014.

 

Bird & Bird & běžíme s Vámi

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“.