Chci pomoci návratu dětí z ústavů zpět do rodiny

… protože dětem je v bezpečí a lásce rodinného prostředí lépe než v ústavu. 

Martina se ocitla v dětském domově v šesti letech. Tatínka nikdy neměla a matka děti opustila a bydlí na neznámém místě. Dříve žila Martina i s bratrem v rodině svého strýce, ale ani tam nebylo vše jednoduché – strýcův syn měl problémy s chováním, a nakonec byla oběma svěřeným dětem soudně určena ústavní výchova. Protože nebyl nikdo, kdo by se o ni staral, byl Martině jmenován poručník orgánu sociálně – právní ochrany dětí, a to městský úřad. 

Sourozenci byli umístěni do různých dětských domovů. Jsou na sebe velmi vázaní a pro Martinu to byla obrovská ztráta. Rodina ji navštěvovala každý víkend a Martina snila o tom, že se vrátí domů. I proto strýc usiloval o změnu poručníka a zrušení ústavní výchovy, chtěl dětem umožnit vyrůstat spolu. Poručník města ale nebyl změně nakloněn. Bral v úvahu, že Martina přivykla režimu ústavní péče a jasně vymezeným pravidlům. 

Rodina požádala o spolupráci sociálně aktivizační službu, která se snažila napomoci brzkému návratu dětí zpátky do rodiny.  Díky tomu, že se strýc s manželkou nevzdávali, a díky podpoře doprovázejících odborníků se návrat povedl. Po třech letech a šesti měsících se Martina vrátila do rodiny. Dnes je to veselá dívenka, ve škole má krásné výsledky, a co je nejdůležitější, už třetím rokem žije v pečující rodině spolu se svým milovaným bráškou. 

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme k tomu, aby víc dětí našlo cestu z ústavní péče domů! 

Chcete pomoci právě teď? Můžete zde. Děkujeme!