7 387 460 Kč 369 373,00 km

Podpořili jsme pěstounskou péči a adopci

… protože každé dítě si zaslouží lásku a potřebuje vyrůstat v bezpečném přijetí milujícího rodinného prostředí. A pokud už biologická rodina selže, je skvělé, že jsou tu lidé s velkým srdcem, kteří opuštěným dětem poskytují náhradní domov.

Podpořili jsme organizaci HESTIA, která připravuje dobrovolníky k provázení a mentorování dětí z náhradní rodinné péče, řadu neziskových organizací, které zajišťují doučování a individuální přípravu těchto dětí, nebo Středisko náhradní rodinné péče, které zajišťuje činnost informačního portálu Adopce.com. Přímou podporou konkrétních dětí v náhradní rodinné péči jsme pomohli zajistit další vzdělávání, rozvoj talentů, harmonický rozvoj osobností a kvalitní trávení volného času.