7 387 460 Kč 369 373,00 km

Pomohli jsme mladým lidem stát na vlastních nohách

… protože každý si zaslouží pomoc, aby mohl uplatnit svůj potenciál. Mladí lidé v ústavní péči netrpí materiální nouzí, chybí jim však láska a podpora rodiny a možnost získat praktické zkušenosti. My jim pomáháme k úspěšnějšímu startu do samostatného života.

Konkrétním mladým lidem z dětského domova jsme pomohli s příspěvkem na samostatné bydlení nebo získávání nové kvalifikace. V Dětském domově Moravská Třebová jsme podpořili projekt samostatného bydlení. Dospívající se v tréninkovém bytě starají o reálnou domácnost, zvyšují svou samostatnost a odpovědnost za svou budoucnost.

Kurzy přípravy na život poskytují také  Academia Via Familia, organizace Spolu dětem, Janus, ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco a další. všechny byly podpořeny z výtěžku happeningu TERIBEAR hýbe Prahou 2019.