7 387 460 Kč 369 373,00 km

Pomohli jsme mladým lidem z dětského domova studovat

… protože každý člověk je osobnost a zaslouží si podpořit ve svých snech a plánech. Investice do vzdělání znevýhodněných mladých lidí je tou nejlepší investicí do jejich budoucnosti.

Podpořili jsme dětské domovy jako např. v Broumově, Sázavě, Ledcích, Staňkově apod, stejně jako organizaci Dům tří přání, které realizují programy na přípravu mladých lidí k odchodu do samostatného produktivního života. Několika studentům z dětského domova a náhradní rodinné péče jsme pomohli uhradit náklady spojené s jejich vzděláním – konkrétně školné, ubytování na koleji, studijní pomůcky a vybavení.