7 387 460 Kč 369 373,00 km

Pomohli jsme návratu dětí z ústavů zpět do rodiny

… protože děti, které vyrůstaly v rodinném prostředí, mají mnohem větší šanci na úspěch v životě a na vlastní spokojenou rodinu než ty, které vyrostly v ústavu.

Dětskému domovu Husita, o.p.s. a Soukromému dětskému domovu SOS 92, o.p.s. – jsme přispěli na projekty, které za pomoci odborného doprovázení usilují o udržení smysluplného kontaktu dítěte z dětského domova se svými rodiči, příbuznými a kamarády. Je tak snadnější zvrátit rozhodnutí o umístění do ústavní výchovy a připravit děti na bezpečný návrat zpět k rodičům nebo do pěstounské péče širší rodiny. Konkrétním sociálně slabým rodinám jsme také pomohli příspěvkem na nové bydlení, aby mohly zajistit veškeré nutné podmínky pro postupný návrat dětí domů.

Dívence, kterou maminka samoživitelka opustila a ona absolvovala pobyt v diagnostickém ústavu a dětském domově, pomohl projekt znovu se sblížit s matkou. Díky pravidelným setkáním s terapeutkou se vztah matky a dcery začal zlepšovat. Dívka si uvědomila vlastní hodnotu a schopnosti a naučila se důvěřovat a respektovat pravidla vzájemného soužití.  Stejně tak matka začala více naslouchat dceřiným potřebám. Díky propustkám z ústavu mohou trávit více a více času společně a připravovat se na sloučení rodiny.