7 387 460 Kč 369 373,00 km

Pomohli jsme rodinám v nouzi

… protože životní krize ještě nemusí znamenat rozklad rodiny. Pokud se rodiče o děti dobře starají, je špatné trhat rodinu ze sociálních důvodů.

Podpořili jsme organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, organizace Lata, Cestou necestou, Aufori, Leccos, Pro Dialog a další. Všechny pracují formou ambulantních nebo terénních služeb s rodinami tak, aby děti měly šanci vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí rodiny.

Přímou podporou jsme pomohli řadě rodin ze svízelné situace. Mamince s postiženou dcerou, která se sama potýká s vážnou nemocí, jsme pomohli s náklady na získání nového vyhovujícího bydlení. Nepřejí si nic jiného, než aby i nadále mohly zůstat spolu.