7 387 460 Kč 369 373,00 km

Pomohli jsme zahojit bolavou duši dětí z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče

… protože citové strádání v dětství, odloučení od rodiny, ztráta zázemí a rozpad vašeho dosud známého světa zanechá v křehké dětské duši rány, s nimiž se člověk vyrovnává celý život. Psychoterapie pomáhá dětem z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče vyrovnat se s těmito zážitky.

Několika dětem, které přešly z vlastní rodiny do dětského domova nebo pěstounské péče, jsme pomohli zajistit individuální psychoterapeutickou podporu.

Přispěli jsme na projekt Život v kufříku Nadačního fondu La Vida Loca, jehož cílem je podpora při uchování vzpomínek z prvních dní po narození a dál. Děti odloučené od svých biologických rodin tuto příležitost často nemají. Podpořili jsme projekt Kousek domova organizace Letní dům, který je určen pro děti z pěti dětských domovů a pomáhá rozvíjet jejich praktické dovednosti i sebedůvěru a sebepřijetí.