7 387 460 Kč 369 373,00 km
Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách

Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách

… protože každý si zaslouží pomoc, aby mohl uplatnit svůj potenciál. Mladí lidé v ústavní péči netrpí materiální nouzí, chybí jim však láska a podpora rodiny a možnost získat praktické zkušenosti. My jim pomáháme k úspěšnějšímu startu do samostatného života. Příběh...
Chci pomoci zahojit bolavou dětskou dušičku

Chci pomoci zahojit bolavou dětskou dušičku

… protože citové strádání v dětství, odloučení od rodiny, ztráta zázemí a rozpad vašeho dosud známého světa zanechá v křehké dětské duši rány, s nimiž se člověk vyrovnává celý život. Psychoterapie pomáhá dětem vyrovnat se s těmito zážitky. Domov znamenal pro...
Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat

Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat

… protože každý člověk je osobnost a zaslouží si podpořit ve svých snech a plánech. Investice do vzdělání znevýhodněných mladých lidí je tou nejlepší investicí do jejich budoucnosti. „Do dětského domova jsem přišla v sedmi letech,” říká Adriana. „Na začátku to pro mě...
Chci pomoci dětem z ústavní výchovy zažít radost z dětství

Chci pomoci dětem z ústavní výchovy zažít radost z dětství

… protože erární medvídek k šťastnému dětství prostě nestačí. Dětem z ústavní výchovy často chybí pravidelný vztah, výlučná pozornost, která by byla věnována pouze jim, a zážitky, které formují naplněné dětství. Některé děti musejí vyrůstat mimo přirozené rodinné...
Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla

Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla

… protože některé děti bohužel prožijí víc, než mohou unést. Ozvat se není snadné, je však potřeba, aby dítě vědělo, kam se může obrátit a kde najde pomoc. Psychologové a terapeuti se věnují dětem týraným, sexuálně zneužívaným, zanedbávaným i ohroženým domácím násilím...